ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ISPGROUP  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – ΕΣΠΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΝΙΚΗΣ 33 – ΤΚ 105 57 – ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Τ +302107231660 – F +302107231664

E-mail : nispag@nisp.gr