Marketing

 

Το σωστό και εύστοχο Marketing προωθεί τις πωλήσεις. Είναι πολύ σοβαρό να γνωρίζετε πως, μέσα στο καιρό της υπερπληροφόρησης, μπορείτε να ξεχωρίσει και να αναδειχθείτε. Υπάρχουν τρόποι και μπορούμε να σας συνδράμουμε με εξειδικευμένα στελέχη και πληροφόρηση

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
Για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας σας η “i.S.P” A.E. σας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες.

• Τραπεζικές ρυθμίσεις χρεών και επιτοκίων
• Νέες χρηματοδοτήσεις από Κεφάλαια ΕΣΠΑ / ΕΤΕΑΝ με χαμηλά επιτόκια (3,8% – 4,0%)
• Διακανονισμούς οφειλών προς Τρίτους (Προμηθευτές & Ιδιώτες)
• Άρθρο 99 / Νόμος 3869 – Αίτηση πτώχευσης
• ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
• Τρόποι αντιμετώπισης, πτώσης Πωλήσεων, Αδυναμία Ανάπτυξης,
• Επισφάλειες Πελατών
• Αντιμετώπιση προβλημάτων όπως Διαταγές Πληρωμής / Κατασχέσεις / Πλειστηριασμούς / Επίσχεση εργασίας / Ασφαλιστικά μέτρα
• Νομικά προβλήματα Αστικού, Εμπορικού, Διοικητικού, Εργατκού, Ποινικού και Διεθνούς Δικαίου
• Προβληματικά Ακίνητα
• Κληρονομικά Θέματα
• Προβληματικά Leasing
• Αδυναμία ανταπόκρισης σε Φορολογικές / Εισφορολογικές Υποχρεώσεις
• Εξαγορές εταιριών
• Αδιέξοδα στη Βελτίωση Πιστοληπτικής Ικανότητας και στο Σχεδιασμό Εναλλακτικών Χρηματοδοτήσεων
• Αδυναμία Διαμεσολάβησης Στατικών & Χρονιζόντων Θεμάτων με Τρίτους (RelationshipMediation)
Με τους εξειδικευμένους νομικούς και οικονομολόγους αναλαμβάνει την τραπεζική διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση, προκειμένου να γίνουν οι καλύτερες δυνατές ρυθμίσεις χρεών..
– ΜΕΛΕΤΗ BusinessPlan
Για την καλύτερη Οργάνωση της Επιχείρησης, αφού μελετηθεί η σημερινή
Οργάνωσή της.
– ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η καλή Οργάνωση μιας επιχείρησης, περιορίζει το λειτουργικό της κόστος. οι συνεργάτες σας πρέπει να γνωρίζουν τι πραγματικά πρέπει να παράγουν, για ποιο λόγο χρειάζονται στην επιχείρηση και πληρώνονται. Η επιχείρηση πρέπει να είναι ομάδα με το κάθε μέλος της να γνωρίζει τι ακριβώς πρέπει να κάνει, σε ποιον πρέπει να απευθύνεται και να γνωρίζει με ποια δεδομένα ελέγχεται και πώς μπορεί να κατορθώσει πολύ περισσότερα.
– ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
• λογιστική: εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης, χειρισμό εξειδικευμένων λογιστικών θεμάτων κλπ.
• φορολογία: σύνταξη & επισκόπηση φορολογικών δηλώσεων εταιρειών, μελέτη εξειδικευμένων φορολογικών θεμάτων, νομική υποστήριξη φορολογικών υποθέσεων κλπ.
• εσωτερικός έλεγχος: σύνταξη εγχειριδίων κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας και εσωτερικού ελέγχου για εταιρείες εισηγμένες στο ΧΑΑ καθώς και διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων.
– FACTORING
Ως μελλοντική μορφή χρηματοδότησης.
– ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Με την λειτουργία Ταμιακού προγράμματος (CashFlow), πού συμβάλει στην βελτίωση του κόστους χρήματος, αλλά και τον έγκαιρο Προγραμματισμό για την πιο εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας.
– ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Με στόχο την εκμετάλλευση του Ανταγωνισμού και με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση Ασφαλιστικού κόστους των σημερινών Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων της Εταιρείας, με τα ίδια η και περισσότερα προνόμια πού έχετε σήμερα.
– ΜΕΛΕΤΕΣ ένταξης επενδύσεων
(νέων ή ανάπτυξη υφισταμένων Επιχειρήσεων) σε Προγράμματα Κρατικών επιχορηγήσεων (ΕΣΠΑ) Παρακολουθούμε συνεχώς και καθημερινά, όλα τα νέα Προγράμματα πού βγαίνουν και στα οποία μπορεί να ενταχθεί η Επιχείρισή σας, για να μην χάνετε καμία ευκαιρία !! Σημειώνεται ότι πρόσφατα άρχισε η δυνατότητα επενδύσεων με συνδυασμό Μέτρων και αποφάσεων με διπλή ωφέλεια από πλευράς επιδοτήσεων.
– FRANCHISE- Δημιουργία Δικτύου Καταστημάτων, Προβολή και ανάπτυξη της Φίρμας σας, Αύξηση των πωλήσεών σας, Ένταξη των Καταστημάτων αυτών στις επιχορηγήσεις του ΠΕΠ / ΕΣΠΑ.
– ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Εταιρειών
Για την υπαγωγή σε διατάξεις Νόμων οι οποίες έχουν ευεργετικές συνέπειες για την σημερινή Επιχείρηση.
– ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Εφαρμογή του σε συνεργασία με εξειδικευμένο δικηγόρο. Το Οικονομικό Τμήμα παρεμβαίνει σε θέματα πού άπτονται κόστους και εισηγείται με προτάσεις.
– ΠΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
– LEASINGκαι Lease Back Ακινήτων
Με πολλαπλά οφέλη φορολογικά και εικόνας Ισολογισμού.
– ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ (OPERATINGLEASING)
Ενοικίαση αυτοκινήτου για το διάστημα που επιθυμείτε. Διέπεται από τον αστικό κώδικα και το μίσθωμα εκπίπτει από τα έσοδα των επιχειρήσεων σε ποσοστό 100% αφού αναγνωρίζονται ως λειτουργικές δαπάνες σε αντίθεση με άλλες μορφές leasing, όπου τα φορολογικά οφέλη είναι μικρότερα.
Για ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες (χωρίς φοροαπαλλαγή για ιδιώτες) ΣΥΜΦΕΡΕΙ: Δεν δεσμεύονται κεφάλαια, δεν επιβαρύνεται η δανειακή εικόνα του μισθωτή, βελτιώνεται η εικόνα του ισολογισμού, αγορά με πιο φθηνή τιμή, πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, οδική βοήθεια, συντήρηση, αλλαγή ελαστικών, αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος.
– ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Σύσταση στην Ευρώπη, συνεργασίες.
– ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Λογιστική απεικόνιση με την νέα μορφή των
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Βελτιστοποίηση Ισολογισμού και εικόνας επιχείρησης.
– ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, Εταιρική παρουσίαση, έντυπα, Διαδίκτυο (Site)