Αγροτικά

 

Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει στην ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών στην εκκαθάριση (PQH) ή σε τράπεζες.

Επίσης στην ανάπτυξη και εκμετάλευση επιδοτήσεων 

Στόχοι

Δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγροδιατροφικού συστήματος

Προαγωγή της αειφορίας του αγροδιατροφικού συστήματος και των αγροτικών περιοχών

Δημιουργία βιώσιμων και πολυλειτουργικών αγροτικών περιοχών

Οι  οποίοι επιτυγχάνονται κυρίως με:

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος, καθώς και της αλυσίδας αξίας των εγχώριων αγροτικών προϊόντων

την αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου και την ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας

την προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, καθώς και το μετριασμό και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

την παροχή βασικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο

τη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης και την ενίσχυση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές.

     

ispgroup