Αθηνα Τηλ κεντρικού       210 7231660         Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

                                                                Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  
 
 
 • iSP Group
  iSP Group ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΠΤ. ΝΟΜΟΣ
  ΕΣΠΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
 • iSP Group
  iSP Group ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
  ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • iSP Group
  iSP Group ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Δραστηριότητες - ΔΛΠ

Η "i.S.P” A.E. δίνει έμφαση σε σύγχρονες υπηρεσίες και προϊόντα, ώστε οι πελάτες της να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις καθημερινά πλέον όλο και πιο δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώνονται.

Για την νέα γενιά, τους νέους επιχειρηματίες, έχει δημιουργήσει ιδιαίτερο Τμήμα, ώστε το ξεκίνημα να γίνεται σωστά με την δημιουργία Εταιρικής ταυτότητας, δημιουργία Siteκαι e-shop, αλλά και με υποδομή για σωστό τρόπο λειτουργίας, Λογιστική και Φοροτεχνική και Οικονομική παρακολούθηση.

Παράλληλα, έχει αναπτύξει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στον Ανασχεδιασμό των υφισταμένων επιχειρήσεων με σύγχρονα εργαλεία, όπως το ERP/ MRPII (Σχεδιασμός, Μελέτη και Εγκατάσταση των σύγχρονων Συστημάτων ERP), σύνταξη MarketingPlan & BusinessPlanκαι βέβαια με την εκμετάλλευση των εκάστοτε Προγραμμάτων επιχορηγήσεων (Μελέτη των αναγκών της Επιχείρησης, Σύνταξη προτάσεων και υποβολή Φακέλων).

Το ISO (22000:2005 – HACCP) και τα λοιπά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, είναι απαραίτητα πλέον. Ειδικό Τμήμα ασχολείται με το νέο σύστημα για την Διαχείριση της Υγιεινής & Ασφάλειας των Τροφίμων.

Για τις μεγάλες Εταιρείες η εφαρμογή των ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΔΛΠ)

Τι είναι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:

Με τον όρο Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), εννοούμε ένα σύνολο Λογιστικών Αρχών, Κανόνων, Μεθόδων και Διαδικασιών αποδεκτών σε Διεθνές επίπεδο.

Η καθιέρωση ΔΛΠ οδηγεί σε ομοιομορφία καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων και συνεπώς σε ακριβή, αληθή και ομοιόμορφη πληροφόρηση των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων (επενδυτών, μετόχων, πιστωτών – Τραπεζών, εργαζομένου, δημοσίου τομέα κλπ).

Τα ΔΛΠ μπορούν να εφαρμοσθούν στις Οικονομικές καταστάσεις κάθε είδους επιχείρησης, Εμπορικής, Βιομηχανικής, Βιοτεχνικής.

Η εφαρμογή των ΔΛΠ γίνεται από την Εταιρεία χωρίς να απαιτείται να αλλάξει κάτι, στο υφιστάμενο λογιστικό σύστημα και προσωπικό της.

Η εφαρμογή των ΔΛΠ στην Ελλάδα σε εναρμόνιση με Κοινοτική οδηγία, καθιερώθηκε με σχετικούς Νόμους το 2004.

Τα ΔΛΠ έχουν πλέον πολύ θετικές επιδράσεις :

·         Η πάγια περιουσία της Επιχείρησης εμφανίζεται με την πραγματική της αξία,

·         Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία θα αποσβένονται βάσει της πραγματικής ωφέλιμης ζωής τους η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μεγαλύτερη από αυτή που ορίζεται από σχετικές φορολογικές διατάξεις. Αυτό σημαίνει μικρότερες αποσβέσεις.

·         Τα διαθέσιμα και οι απαιτήσεις θα θα εμφανισθούν στο πραγματικό τους κόστος.

·         Το χρηματοοικονομικό κόστος που συνδέεται με πιστώσεις παγίων υπό κατασκευή, προσαυξάνει το κόστος των παγίων και δεν επιβαρύνει τα αποτελέσματα της επιχείρησης.

·         Θα εμφανισθεί το όφελος των ανείσπρακτων επιχορηγήσεων που δικαιούται η Επιχείρηση να λάβει με την υπαγωγή της σε Προγράμματα ΕΣΠΑ κα Αναπτυξιακούς Νόμους.

·         Οι Οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης θα καταρτίζονται βάσει διεθνών λογιστικών κανόνων και πρακτικών, ενισχύοντας έτσι την εικόνα μιας εταιρείας με Εξαγωγικό προσανατολισμό.

·         Η Επιχείρηση θα έχει την δυνατότητα να μειώσει στα μεγαλύτερα δυνατά επίπεδα το φορολογητέο εισόδημα χωρίς το «κόστος» της κακής εικόνας. Αυτό βέβαια σημαίνει λιγότερους φόρους εισοδήματος

-----------------------------------

Στην λίστα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε
μερικές από τις υπόλοιπες υπηρεσίες που η "i.S.P” A.E προσφέρει:

• Τράπεζες Εξωτερικού
• Μελέτη BusinessPlan
• Επίβλεψη - Έλεγχος - Οργάνωση Λογιστηρίου
• Leasingκαι LeaseBack
• Factoring
• Χρηματοοικονομική Διαχείριση
• Εισπρακτική Οργάνωση Επιχείρησης
• Έρευνα Αγοράς Ασφαλειών – Φτηνά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια με τις ίδιες παροχές
• Σύσταση - Συγχώνευση - Μετατροπή Εταιρειών – Απόσχιση Εταιρειών (ύστερα από Μελέτη της Φορολογικής Νομοθεσίας)
• Εργατικά - Δίκαιο Επιχειρήσεων
• Προ φορολογικοί & Φορολογικοί Έλεγχοι - Εσωτερικοί Έλεγχοι
• Κατασκευή Ιστοσελίδων (Site)
• Συμβουλευτική σε σχέση με τα άρθρα 44, 46, 46α του Ν1892/1990
• Διακανονισμοί και διαπραγματεύσεις με τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και ανεξάρτητες αρχές.
• Μελέτη και ανάλυση επιχείρησης
• Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ)

Η "i.S.P” A.E, με την εμπειρία της, παράλληλα με τις πολύ Μεγάλες Εταιρείες πού διαχειρίζεται, όπως και Εταιρείες ενταγμένες στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, απευθύνεται και στις πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πού υπάρχουν σε κάθε κλάδο, πού δεν μπορούν να αναπτυχθούν σημαντικά από μόνες τους, στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον που σήμερα δεν τις ευνοεί.

(Βλέπε αναλυτικά «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»)